De Sacramentsprocessie in volle bezetting

De Sacramentsprocessie in volle bezetting

Veel lachende gezichten in Viversel vandaag want na een jaar volledige onderbreking door het virus, kon de Sacramentsprocessie dan toch weer uittrekken. En ze waren er weer allemaal, de groepen en taferelen die de processie uniek maken. Bij de start en aankomst golden strikte coronamaatregelen, maar in de processie zelf was er voldoende afstand om alles veilig te laten verlopen. Dat gold ook voor de sfeervolle eucharistieviering aan de Sacramentskapel die op heel wat aanwezigen kon rekenen. (foto's Lode Beylemans)70394