CLB-ers ondertekenen kinderrechtencharter

CLB-ers ondertekenen kinderrechtencharter

De zowat 300 leerlingenbegeleiders van de Limburgse vrije CLB's hebben maandag in Muze het charter van de rechten van het kind getekend. Dat gaat ondermeer om recht op onderwijs, recht op bescherming en recht om je mening te uiten. De CLB-begeleiders waren samen voor hun personeelsvergadering. "We vinden dat jongeren zelf inspraak moeten hebben in de hulp die het CLB biedt, ook al kan dat soms tegen het belang van de school of ouders ingaan. Natuurlijk moeten school en ouders altijd wel in het overleg betrokken worden," zegt coördinator Rik Prenen.1308