Boeiende uiteenzetting over de Romeinse wegen

Boeiende uiteenzetting over de Romeinse wegen

De afwezigen in de bibliotheek hadden vanavond ongelijk, want historicus Robert Nouwen gaf er een bijzonder boeiende uiteenzetting over de Romeinse Heerbaan. Lang voor wij over onze internationale snelwegen konden rijden, hadden de Romeinen al een verbindingsweg gelegd tussen Kassel en Tongeren. Maar zijn uiteenzetting ging veel breder dan dat, want de invloed van de Romeinen in onze contreien was erg groot. Heel wat bevindingen van Robert Nouwen zijn trouwens terug te vinden in de verschillende historische boeken die hij schreef, ook te vinden in de bibliotheek. (foto's Julien Maebe)72219