80-plussers krijgen volgende week hun prik

80-plussers krijgen volgende week hun prik

Na de zorgverleners en de risicovolle beroepen, is het nu aan de 80-plussers om in het vaccinatiecentrum hun prik te gaan halen. Zij kregen deze week hun uitnodiging en ze worden verwacht op 24, 25 en 26 maart. Op die drie dagen zullen ongeveer 1.000 vaccins verdeeld worden. Deze inwoners mogen een begeleider meenemen naar hun vaccinatieafspraak. Er zal extra aandacht zijn voor parkeergelegenheid voor minder mobiele personen, extra stewards voor een betere begeleiding, een aparte ingang met lift en rolstoelen voor wie ze nodig heeft. De Minder Mobielen Centrale informeert zelf bij haar vaste klanten om te horen of ze tot op het Marktplein geraken. Voor vragen staat het callcenter klaar. Er wordt ook een reservelijst met 65-plussers aangelegd, voor als mensen niet zouden opdagen. Kandidaten kunnen zich registreren op de gemeentewebsite, maar dat is uiteraard geen garantie dat ze ook opgeroepen worden. Voor de rest wachten ze gewoon hun officiêle uitnodiging af.


67955