Zelfs bouwafval wordt achtergelaten

Zelfs bouwafval wordt achtergelaten

Afvalopruimacties met buurtbewoners en kinderen zijn natuurlijk mooi, en als velen zich met stickers of folders tegen zwerfvuil uitspreken is dat ook knap, maar als anderen op de Lindeman blijven afval storten, zoals hier bouwafval in het Vlierhof, dan blijft het probleem natuurlijk bestaan.13655