Worden taalproblemen voldoende aangepakt?

Worden taalproblemen voldoende aangepakt?

Herwig Hermans (N-VA) hield een uitvoerig pleidooi om middelen vrij te maken voor het organiseren van een taalbad voor kinderen van het lager onderwijs, om zo de taalachterstand aan te pakken. Volgens hem is het grote voordeel dat alle kinderen die daar behoefte aan hebben, bereikt worden en dat het niet afhankelijk is van de vrijwilligheid van de ouders en anderen.

Schepen van Onderwijs Marleen Hoydonckx (GOED) deelde de bekommernis om de taalproblematiek bij de kinderen en gaf een opsomming van maatregelen die nu al genomen zijn. Volgens haar is de financiële ondersteuning voor zulke taalbaden een gunstmaatregel. Het flankerend onderwijs mag volgens haar ook niet organiseren, alleen maar ondersteunen. Uit een toetsing blijkt dat er weinig kinderen in Heusden-Zolder als echt problematisch worden beschouwd, wel zijn er die als risicovol gelden. De thuissituatie speelt daar een belangrijke rol in.

Volgens de schepen is het ook niet wenselijk de kinderen uit hun vertrouwde omgeving weg te halen om bijvoorbeeld een taalbad te geven. Zij gaf de voorkeur aan projecten die al lopen en die vooral voorschools gebeuren omdat talen bij de kinderen op zeer jonge leeftijd moeten worden bijgebracht. Herwig Hermans reageerde dat je met die vrijwillige initiatieven niet alle behoeften invult. Ook voerde hij aan dat een kind dat met een zware taalachterstand op school toekomt, voor langere tijd een zware druk legt op het personeel en zichzelf.44609