Wijersfonds moet extra impuls aan De Wijers geven

Wijersfonds moet extra impuls aan De Wijers geven

Op Domein Bovy is vandaag het nieuwe 'Wijersfonds' voorgesteld, dat is een fonds om kleinschalige, lokale projecten te ondersteunen. Inwoners, verenigingen of ondernemers kunnen projecten indienen die bijvoorbeeld de omgevingskwaliteit in 7 Wijersgemeenten verbeteren. Op Bovy had vandaag de eerste Ambasseursdag plaats, met ondernemers die mee de kar van de Wijers willen trekken.

Inwoners, verenigingen of ondernemers kunnen voortaan ideeën indienen om bij te dragen aan de doelstellingen van De Wijers en verbetering van de omgevingskwaliteit. Een jury zal de verschillende projectaanvragen beoordelen en een financiële ondersteuning van 65% - met een maximum van € 6.500 – toekennen per project. Tegelijk start ook de fondsenwerving, bijvoorbeekd via en vrijwillige bijdrage van bezoekers of een input van bedrijven. En er is het Fonds Vrienden van De Wijers dat fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen. PlattelandPlus Limburg heeft al € 25.000 startbudget voorzien en ook het Regionaal Landschap Lage Kempen stopt € 10.600 in het fonds

Een vijvertje of streekproduct

"Het Wijersfonds komt zeker niet in de plaats van bestaande subsidies, maar wil een kans geven aan lokaal gedragen, kleinschalige projecten. Bijvoorbeeld een school die een educatieve natuurvijver wil aanleggen met een visvlonder waar de kinderen de natuur kunnen ontdekken", geeft gedeputeerde voor Milieu en Natuur Bert Lambrechts (N-VA) als voorbeeld.  En zijn collega voor Landbouw en Platteland Inge Moors (CD&V) voegt er aan toe dat ook landbouwers, natuurverenigingen of ondernemers  financiële steun kunnen krijgen voor projecten die de streek ten goede komen. En ze denkt daarbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van streekproducten.

Investeringen op Bovy

Burgemeester Mario Borremans en schepen van toerisme Marleen Hoydonckx (beiden GOED) kwamen alvast hun steun aan het project betuigen. "De komende jaren wordt er al heel wat geïnvesteerd in het gebied, zo wordt Domein Bovy binnenkort omgevormd tot één van de toegangspoorten van De Wijers. Samen met het Wijersfonds hopen we dat dit een positieve boost zal geven om De Wijers ook van onderuit te verbeteren en van de inwoners echte Wijers-ambassadeurs te maken.” (foto's Roger Convents)72565