Wie is Nasreddin Hoca?

Wie is Nasreddin Hoca?

Veel marktbezoekers zullen zich ongetwijfeld afvragen wie Nasreddin Hoca is, de kindervriend die vanmiddag op de multiculturele markt is opgedaagd. Hij lijkt alsnog geen concurrent voor Sinterklaas - of misschien wel zwarte piet - maar is ook een historische figuur die een belangrijke rol speelde in het Anatolië van de 13de eeuw. Zijn boodschappen, die via grappige vertellingen werden verspreid, evolueerden tot zegswijzen en zelfs richtlijnen voor de toenmalige rechtspraak. Hij was filosoof en leraar en spaarde zijn kritiek op de politici niet. Maar hij deed dat met een glimlach en op een verdraagzame manier. Daardoor groeide hij uit tot een gerespecteerde wijze, een symbool van oprechtheid, minzaamheid, een leider van het volk en een legendarische figuur in het Midden-Oosten. Ook de Unesco beschouwt hem als een invloedrijk historisch figuur. Meestal wordt hij achterstevoren afgebeeld op een ezel, zoals op de foto van een standbeeld in Schaarbeek. (foto Julien Maebe)23590