Werkloosheid nog altijd sterk aan 't dalen

Werkloosheid nog altijd sterk aan 't dalen

Op 29 februari telde Heusden-Zolder 1090 werklozen, op jaarbasis is dat een vermindering met 14,6 %. Daarmee doet deze gemeente het andermaal beter dan Vlaanderen (-3,0 %) en Limburg (-8,4 %). 7,6 % van onze beroepsbevolking zit nu zonder werk, bij de mannen is dat 7,0 %, bij de vrouwen 8,3 %. Er is een sterke terugloop in alle leeftijdscategorieën en in alle opleidingsniveaus. Het valt wel op dat de langdurig werklozen - meer dan twee jaar - met 16,8 % toenemen.24496