Werken in de schootstraat

Werken in de schootstraat

Ook in de Schootstraat wordt momenteel volop gewerkt. Daar leggen arbeiders onder meer een nieuwe aardgasleiding. Om de werken te signaleren is een woud van verkeersborden aangebracht en er staan verkeerslichten om het verkeer beurtelings door te laten. (foto's Marcel Gybels)31750