Wat vindt bevolking over toekomst van de kerken?

Wat vindt bevolking over toekomst van de kerken?

De kerken worden alsmaar minder gebruikt, door het teruglopend aantal kerkgangers en door het tanend priesteraantal. Heusden-Zolder telt nog acht kerken op zijn grondgebied. De vraag stelt zich nu wat daar in de toekomst moet mee gebeuren. De gemeente wil samen met de kerkbesturen en pastorale teams een toekomstvisie voor die gebouwen uitwerken. Daarbij willen ze eerst en vooral de stem van de bevolking horen. Participatiemomenten organiseren is momenteel onmogelijk door corona. Daarom wordt de inwoners gevraagd om op de website van de gemeente een enquête in te vullen over hun parochiekerk, welk volgens hen de kwaliteiten zijn, welke ideeën zij hebben en hoe dat kan gerealiseerd worden. Wie een liever een papieren versie invult, kan die aanvragen via roel.deridder[!]uhasselt.be of iemand van de kerkfabriek. De bevraging blijft online staan tot – misschien in het voorjaar 2021 – een fysieke participatievergadering plaatsvindt. 
66701