Wandelen in HZ: de Meylandtwandeling

Wandelen in HZ: de Meylandtwandeling

Voor de Meylandtwandeling door de Vallei van de Mangelbeek neemt Bert Rodiers vandaag de Internetgazet op sleeptouw. We vertrekken aan het Domherenhuis in de Dekenstraat en volgen de rode wandeling over 12,5 km. Het natuurgebied tussen Heusden en Zolder wordt beheerd door Limburgs Landschap vzw en is ook Europees beschermd gebied. Tot het gebied behoren naast de Mangelbeekbeemden, het natuurreservaat De Schansbeemden, genoemd naar de aanwezigheid van een schans in 16de eeuw, als bescherming van de bevolking. 

In het oosten wordt het gebied begrensd door het natuurreservaat Berkenbosbeek, en in het westen door het park van Kasteel Meylandt en door het natuurreservaat Meylandt-Obbeek. De bodem en ook het water van de Mangelbeek zijn rijk aan ijzer, vandaar de roestbruine kleur. De beek werd begin 20ste eeuw rechtgetrokken op initiatief van Graaf Albert de Theux de Meylandt. In de oude bedding van de beek werd de kasteelvijver aangelegd. Ook de koolmijn heeft vanaf 1906 haar stempel op het gebied gedrukt, denk maar aan de spoorweg en de grondverzakkingen die voor moerassige gedeelten zorgden. Tegenwoordig wordt het gebied gekenmerkt door een afwisselend landschap, met loofbos, hooiland en weiland.

Domherenhuis

De Meylandtwandeling vertrekt aan het Domherenhuis, vroeger één van de eigendommen van de familie Villenfagne de Vogelsanck – oudere inwoners herinneren zich nog barones Hélène of juffrouw Leen als laatste bewoonster. Sindsdien heeft Limburgs Landschap er zijn hoofdzetel. Even verder in de Dekenstraat wandel je langs het Woutershof, dat zijn naam dankt  aan de familie Wouters die het op het einde van de 18de eeuw als zwart goed kocht van de Franse bezetter. Het huis zelf werd in 1742 opgetrokken als pastorij in opdracht van de abdij van Averbode. Na de verhuizing van de pastoor stelde de gemeente het gebouw in 1974 ter beschikking van de vzw Heemkundige Kring Zolder.


De tocht loopt verder door wisselende landschappen. De bewegwijzering gebeurt met rode betonnen paaltjes met een zwarte pijl. De wegen zijn vlak, een mix van verharde, halfverharde en onverharde wegen met hier en daar een beetje modder.

Meylandt

In het westen komen we in het park van het Kasteel Meylandt met de gekende blokhut, schenking van partnerstad Brilon. Meylandt wordt voor het eerst vermeld in 1385 als Hof ter Boeckt. In 1715 komt het landgoed in handen van ridder Arnold de Theux die het geheel verbouwde tot een luxueus kasteel. Het complex kreeg nog verschillende opknapbeurten. De gemeente kocht het in 1959 en nu biedt het onderdak aan de academie. Binnen het domein bevindt zich een hoogstamboomgaard van 2,5 ha, nu beheerd door de Nationale Boomgaardenstichting.

Terug oostwaarts wandelen we eerst door de Mangelbeekbeemden om dan langs de verhoogde treinbedding – de fietsroute - te stappen richting Berkenbosbeekbeemden en via de Schansbeekbeemden weer aan de start te komen.

Afspraak op 24 november

Om dit unieke natuurgebied te verkennen organiseert de vzw Toerisme Heusden-Zolder op 24 november om 13.30 uur een gezinswandeling “Mangelen in de achtertuin van Graaf De Theux” (6km) met vertrek en aankomst aan het Kasteel Meylandt. Halverwege wacht een lekker soepje en bij aankomst stoofvlees met brood. Voorinschrijven €5  persoon op BE47 1030 2503 6980, ter plaatse inschrijven € 7. Meer informatie volgt later via de Internetgazet.
48249