Vuilniszak naar containerpark in de zomer

Vuilniszak naar containerpark in de zomer

Van dinsdag 2 juli tot en met zaterdag 28 september kan je met je huisvuil weer terecht op het recyclagepark. Het huisvuil moet wel steeds in de correcte bordeaux huisvuilzakken worden aangeleverd. Om geurhinder te voorkomen zullen de huisvuilzakken ook tijdelijk in een gesloten en lekdichte container op het recyclagepark worden opgeslagen.46925