Vrijwilligers zijn nog altijd nodig

Vrijwilligers zijn nog altijd nodig

Het Sint-Franciscusziekenhuis en de huisartsenwachtpost Mijn-Wachtpost organiseerden een ontmoetingsmoment met receptie om de vrijwilligers te bedanken die zich het voorbije 1,5 jaar hebben ingezet aan de triage in het ziekenhuis en aan de ingang van de huisartsenwachtpost in Beringen. Deze vrijwilligers zijn trouwens nog steeds nodig. Aanvankelijk stonden ze aan de triagepost maar nadien zetten zij  hun activiteiten verder aan de huisartsenwachtpost tijdens het weekend en feestdagen. Daarvoor kon op een ploeg van meer dan 20 personen gerekend worden. Die stonden paraat van 8 tot 20 uur, in weer en wind, en trotseerden daarbij ook de risico's voor zichzelf. Concreet zorgden ze voor de opvang patiënten, familie en zorgverleners, doorverwijzing naar de juiste locatie, bewaking van de veiligheidsmaatregelen, hulp aan patiënten die minder mobiel zijn en een luisterend oor voor patiënten/familie met medische zorgen… Mijn-Wachtpost engageert zich nu om voortaan het vrijwilligersteam verder van  het Sint-Franciscusziekenhuis over te nemen en aan te sturen. Kandidaat-vrijwilligers mogen zich nog altijd melden via info[!]mijnhuisartsenwachtpost.be.70762