Vrijwilligers renoveren graf pastoor Ballings

Vrijwilligers renoveren graf pastoor Ballings

Vandaag is op het kerkhof van Viversel de laatste hand gelegd aan de renovatie van het graf van pastoor Willem Ballings. Ballings was niet alleen meer dan 35 jaar pastoor van Viversel, in de Eerste Wereldoorlog redde hij verschillende levens. Hij werd krijgsgevangen genomen en ter dood veroordeeld, maar dat vonnis werd gelukkig nooit uitgevoerd.. Als priester was hij erg sociaal geëngageerd, daarom werd hij op handen gedragen door zijn parochianen, tot aan zijn dood in 1967. Ze eerden hem nadien met een straatnaam, de Pastoor Ballingsstraat is een zijstraat van het Sacramentspad. "Maar trouwe bezoekers van het kerkhof merkten op dat het zijn grafsteen minder goed verging. Jarenlang kaartten meerdere mensen verval aan, maar vanuit de Viverselse parochiale gemeenschap werd jammer genoeg niets ondernomen", aldus Ronny Swinnen. En dus sloegen vier inwoners van Viversel de handen in elkaar en engageerden zich om het graf te renoveren: Johan Baerts, Marcel Raymakers, Rudi Quintens en Ronny Swinnen. Ze schoten het geld voor om de materialen aan te kopen, konden daarbij een beroep doen op de ervaring van Johan, en met vereende krachten konden ze de afgelopen dagen het graf van pastoor Ballings in ere herstellen. Dat ligt er nu weer mooi bij op het kerkhof van Viversel. Wie meer wil weten over het levensverhaal van pastoor Ballings vindt hier alle info.72780