Vragen bij correctheid dossier binnenspeeltuin

Vragen bij correctheid dossier binnenspeeltuin

Over de openbare verkoop van de terreinen van Statie Sport was Bruno Buyse (onafh) verbaasd dat meteen na de verkoop de vergunningsaanvraag op de gemeente al in orde was. Als de binnenspeeltuin dan in juni al kan opengaan, dan is dat volgens Buyse een record en zouden alle dossiers op die manier moeten kunnen afgehandeld worden. Het project hoort volgens hem ook niet thuis op die plaats. Tenslotte trok hij de correctheid van de openbare verkoop in twijfel, onder meer omdat op de zitting de voorwaarden nog zijn aangepast. Zo is toen het recht op hoger verbod afgevoerd, dat alleen vooraf door de gemeenteraad kon opgelegd zijn."

Ook Robin Stroobants
had zijn twijfels bij het verloop en vooral de voorbestemdheid van de verkoop. Marc Swevers (Open VLD) maakte vooraf al zijn bedenkingen bij de prijsschatting en zag dat nu bevestigd in de veel hogere prijs die betaald is. Dus vroeg hij zich af hoe dat kon. Schepen Lode Schops zei dat ze vooraf wisten dat er nog andere bieders zouden zijn. Hij ontkende uiteraard dat het spel niet correct gespeeld is en dat er sprake was van een voorkeursbehandeling. Volgens Schops hadden de investeerders van Tarzan & Jane al in het najaar hun bouwaanvraag ingediend, met het risico het alsnog te missen.En hij trachtte alle opmerkingen één voor één te weerleggen. Er werd ook gesuggereerd dat Bruno Buyse een eigen kandidaat voor het terrein zou gehad hebben. Na wat verwarring werd het punt van de agenda gehaald
38915