Voorlopig geen vuurwerk in Lidl

Het ziet er naar uit dat het warenhuis Lidl voor de komende eindejaarsperiode geen vuurwerk meer kan verkopen. Zoals bekend zijn er tijdens het openbaar onderzoek voor de vergunningsaanvraag heel wat bezwaarschriften binnengekomen bij het gemeentebestuur, onder meer van buurtbewoners. Het schepencollege moet de bezwaren nu onderzoeken en heeft ze onder meer voor advies overgemaakt aan de dienst springstoffen van het ministerie van Economische Zaken. Maar vooraleer dat antwoord is toegekomen en heel de verdere procedure is afgewerkt, ligt de jaarwisseling achter de rug; en dreigt de vuurwerkverkoop bij Lidl - althans voor dit jaar - op een sisser uit te draaien.3820