Volksvergadering in Boekt

Donderdag 20 november om 20 uur heeft in het petanquelokaal aan de Ubbelstraat de jaarlijkse volksvergadering van de Dorpsraad Boekt plaats. Naast het activiteitenoverzicht van de vereniging zelf en de verkiezing van de raad van bestuur, komen de toekomstvisie en de plannen over de uitbouw van de infrastructuur op het Reitveld en het buurthuis aan bod.1461