VOKA heeft drie werkpunten voor Heusden-Zolder

VOKA heeft drie werkpunten voor Heusden-Zolder

Heusden-Zolder staat in Limburg op de 15de plaats in de ranglijst van ondernemersvriendelijke gemeenten. Die rangschikking heeft ondernemersorganisatie VOKA-KvK Limburg opgemaakt op basis van 25 bedrijfsgelateerde indicatoren. De top drie wordt gevormd door Oudsbergen, Ham en Nieuwerkerken, terwijl achteraan Voeren, Maasmechelen en Maaseik bengelen. VOKA maakte ook een apart verkiezingsmemorandum op voor elke Limburgse gemeente. Voor Heusden-Zolder zijn er drie prioriteiten. 
1. De werkzaamheidsgraad verhogen
Heusden-Zolder kent een eerder lage werkzaamheidgraad van 71,56% (78,1 % in vergelijkbare gemeenten). Om de bijzonder heterogene groep van niet-beroepsactieven in kaart te kunnen brengen zijn verschillende acties nodig. Vlaanderen moet zorgen voor een goede data-uitwisseling, en lokale instanties en organisaties moeten samen de inactieve arbeidsreserve in kaart brengen. En zoeken naar middelen om diegenen die potentieel de stap naar werk kunnen zetten ook effectief te bereiken. Voer daartoe een integraal lokaal beleid mét oog voor werk binnen diverse levensgebieden (onderwijs, welzijn, wonen, maar ook sport, cultuur, ...) 
2. Fiscale stop voor ondernemingen
Voka – KvK Limburg stelt een jaar voor de verkiezingen vast dat de bedrijfsbelastingen in 2022 met de helft zijn toegenomen in een jaar tijd. De bedrijven brengen gemiddeld 20 % van de belastingen binnen bij gemeenten. Dat komt ook door de opcentiemen op de onroerende voorheffing die ook voor bedrijven gelden. In Heusden-Zolder is de belasting op drijfkracht nog altijd van kracht, VOKA pleit al jaren voor de afschaffing van die archaïsche belasting, zoals ook buurgemeenten eerder deden.
3. Zorg voor een goede ontsluiting van bedrijventerreinen en tewerkstellingspolen
VOKA stelt vast dat Heusden-Zolder beperkte mobiliteitsinvesteringen doet. Daarom pleit het voor een bereikbaarheidstoets bij het inplanten van nieuwe bedrijvenzones en andere tewerkstellingspolen. Slim ruimtegebruik stimuleert duurzame mobiliteit. De ontsluiting van (perifere) bedrijventerreinen moet beter. Stem openbaar vervoer en fietsverbinden af op de noden van de bedrijvenzones en zorg voor voldoende vrachtwagenparkings.  Bewegwijzering is daarbij ook belangrijk in Heusden-Zolder aangezien deindustriezones ver uit elkaar liggen en nogal onduidelijk kunnen zijn. Een constructieve dialoog tussen het beleid en ondernemers blijft ook een aandachtspunt.In zijn studie verzamelde VOKA ook een aantal socio-economische cijfers over de gemeente. Die vind je hier terug.  80135