Vlaams Belang wil stemmen met potlood

Als het aan het Vlaams Belang ligt, zouden we op 14 oktober opnieuw met potlood en papier stemmen. De partij verwierp vanavond tijdens de gemeenteraad het gebruik van de nieuwe computerapparatuur van binnenlandse zaken. Vlaams Belang fractieleider Jan Jans vond dat in het nieuwe systeem te weinig controlemogelijkheden zijn ingebouwd. En hij heeft geen vertrouwen in het hogere Belgische echelon. De andere partijen keurden het computerstemmen wel goed.
Zoals verwacht kwam er tegenwind tegen het nieuwe subsidiereglement op de kermissen, waarbij de kermissen van Zolder en Heusden elk 3250 euro krijgen via de middenstandsverenigingen. Die kunnen dat geld gebruiken voor de animatie, nu het vuurwerk is afgevoerd. Ook Chasse Patat krijgt 500 euro. Tony Beerten (Nieuw) vroeg zich af of Boekt, Bolderberg, Viversel en Hal minderwaardig zijn, omdat zij zoals vroeger gevraagd geen toelagen krijgen. Volgens Guido Cops (Open VLD) was deze zaak al tot tweemaal toe besproken op de commissie vrije tijd, in aanwezigheid van ambtenaren. Schepen van feestelijkheden Nanda Van Ende voegde eraan toe dat er niet in elke wijk een aanspreekpunt is. Maar volgens Danny Vanoppen (SP.a) was eerder afgesproken om tenminste te proberen ze te bereiken. De meerderheidspartijen stemden voor, Nieuw, SP.a en Lode Schops tegen, Vlaams Belang onthield zich.
Bij de bespreking van het jaarrapport van Stebo vond Leon Steenberghs (Vlaams Belang) dat er teveel wordt ingezet op de Koolmijnlaan, terwijl Berkenbos nog geen dorpsraad heeft. Volgens schepen Marc Swevers heeft Stebo zich de afgelopen twee jaar meer toegespitst op de andere kernen dan op de Koolmijnlaan.10193