Verschuiving in de herkomst van asielzoekers

Verschuiving in de herkomst van asielzoekers

Hoewel we door het nieuwe spreidingsplan van de federale regering, wellicht de komende tijd een 10-tal extra vluchtelingen zullen moeten opvangen, was er de afgelopen jaren een vermindering. Daarbij zijn ook de asielzoekers uit Kosovo en ex-Joegoslavië weggevallen omdat die landen als veilig worden beschouwd. In de top vijf van degenen die hulp krijgen van het OCMW vormt Tsjetsjenië (15 %) het grootste land van herkomst voor Turkije (12 %), Iran (10 %), Afghanistan (10 %) en Irak (7 %). Ook in De Bark waren er in 2014 minder asielzoekers (169 nieuwe bewoners op jaarbasis, ten opzichte van 199 in 2013 en 212 in 2012). In De Bark waren de Eritreërs (11 %) de grootste groep voor de Irakezen (11 %), de Syriërs (9 %), de Afghanen (8 %), de Somaliërs (8 %) en de Oekraïners (7 %), twee jaar eerder kwamen de grootste groepen uit Afghanistan, Rusland en Bangladesh.24792