Verkeerscentrum komt op 31.500 m²

Zoals bekend willen Vlaanderen en de provincie Limburg binnen Circuit Zolder een Verkeers- en Mobililteitseducatief centrum uitbouwen. Dat zou komen op een groot deel van de vroegere camping, een terrein dat nog volstaat met vervallen caravans. Het gaat om 31.500 m². Dat perceel is nu uit de huurovereenkomst met de vzw Terlamen gehaald en voor 50 jaar in erfpacht gegeven aan de nv VME. Er wordt een nieuw gebouw opgericht voor theoretisch onderricht, maar een groot deel van de prakijk zal dus op het terrein gebeuren maar ook op het circuit. Het is de bedoeling dat alle weggebruikers er terecht kunnen om de nodige kennis, vaardigheden en motivatie op te steken zodat ze veilig en milieubewust in het verkeer stappen. Daarbij wordt samengewerkt met andere instanties en verenigingen. Een architect is nu bezig met het ontwerp.4019