Vereniging Dorpsbelangen naar ZLDR Luchtfabriek

Vereniging Dorpsbelangen naar ZLDR Luchtfabriek

Op zaterdag 21 maart organiseert de Vlaamse vereniging Dorpsbelangen haar algemene vergadering in Heusden-Zolder, in ZLDR Luchtfabriek. Vanuit heel Vlaanderen worden die dag afgevaardigden van dorpsraden of bewonersgroepen verwacht. Het start met een algemene vergadering voor de leden. Nadien bekijken ze onder meer goede praktijkvoorbeelden rond 'verbindend samenwerken' - het centrale thema - vooral rond ruimtelijke ordening en verdichting. Schepen Isabelle Thielemans zal vanuit Heusden-Zolder haar visie geven, gedeputeerde Inge Moors doet hetzelfde vanuit de Limburgse insteek. Aan dialoogtafels zullen de aanwezigen info uitwisselen en ook wordt bekeken wat de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw voor een bewonersgroep, organisatie of gemeente kan betekenen. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de bezoekers van elders in Vlaanderen een rondleiding te geven in ZLDR Luchtfabriek, CVO en het terrein van De Schacht en in CC Muze krijgen ze de film van de Suite voor de Laatste Mijn te zien.51956