Veel lekke banden in Heusden-Centrum

Veel lekke banden in Heusden-Centrum

In de buurt van de Guido Gezellelaan hebben heel wat automobilisten vandaag hun band lek gereden. Telkens bleek het om een schroef te gaan. Enkele garages of bandencentrales kregen bijna aan de lopende band ... lekkende banden binnen. Het is niet duidelijk of die van een vrachtwagen gevallen zijn of wat de oorzaak is. (foto Gust Put)44679