Veel belangstelling voor open dorpsraad

Veel belangstelling voor open dorpsraad

Er was veel belangstelling vanavond voor de open dorpsraad van dorpsraad Heusden in de bibliotheek. De aanwezigen wilden onder meer vernemen wat de toekomstplannen zijn van de vroegere school in de Kapelstraat. De school met terreinen zijn ondertussen door het bisdom verkocht aan het bedrijf Cordeel uit Hoeselt. Samen met het architectenbureau A2O heeft dat al een ontwerp klaar. Daarin is sprake van een 35-tal appartementen en mogelijk ook winkelruimtes, als daar tenminste vraag naar is. Het is nu de bedoeling om de definitieve plannen te tekenen en een bouwaanvraag in te dienen. Volgens Paul Theunis, dorpsgenoot die het project bij Cordeel opvolgt, zullen de oude schoolgebouwen alleszins gesloopt worden. (foto’s Dimitri Reynders)19638