Vandaag gezien

Vandaag gezien

Op de gemeentewegen naar de scholen wordt momenteel een fluorescerend waarschuwingsbord in de vorm van een potlood geplaatst, om de automobilisten te waarschuwen. Vanaf 1 september komen immers weer heel wat zwakke weggebruikers in het verkeer terecht.
945