Vandaag gezien

Vandaag gezien

Ook deze terrasplant lijdt aan een duidelijke klimatologische verwarring. (foto Julien Maebe)23355