Vanaf 2018 andere voorschriften voor Offerfeest

Vanaf 2018 andere voorschriften voor Offerfeest

Er is een politiek compromis binnen de meerderheid in het Vlaams parlement over het ritueel slachten bij het Offerfeest. Dat is tot stand gekomen na de bemiddelingsopdracht door Piet Vanthemsche - ex-topman van de Boerenbond en het Federaal Voedselagentschap - die daarvan een rapport maakte. Daarin is een evenwicht gevonden tussen religieuze rites en dierenwelzijn. "Het komt erop neer dat schapen zullen geslacht worden met 'elektronarcose'. Het schaap wordt dan bedwelmd, maar niet gedood en daarna kan de halsnede pijnloos worden toegediend. Voor runderen is die techniek nog onvoldoende ontwikkeld. Daarom is een post-cut-stunning-verdoving verplicht, waarbij ze onmiddellijk na de halssnede worden verdoofd," aldus Vlaams parlementslid Sonja Claes (CD&V) die in de commissie dierenwelzijn zit. De komende maanden wordt werk gemaakt van een decreet, waarna alles wordt voorbereid. Het nieuwe decreet wordt van kracht op 1 januari 2019.31763