Twee nieuwe projecten voor en achter gemeentehuis

Twee nieuwe projecten voor en achter gemeentehuis

De komende jaren zijn twee grote nieuwe projecten gepland in Zolder-Centrum: één op de site waar nu nog het oude CVO-gebouw staat en één op de schuine grasvlakte waar vroeger het gemeentehuis stond. Dat zal gebeuren na een hele procedure waarbij projectontwikkelaars voorstellen kunnen indienen en waarbij de bevolking inspraak krijgt.

Het oude CVO-gebouw - waar nu aan de riolering wordt gewerkt - zal tegen eind dit jaar afgebroken worden. Het is de bedoeling dat daar een nieuwbouw met appartementen komt, waarin ook 20 sociale woningen zijn voorzien, ruimte voor een buurtsuperette en waarbij parkeerplaatsen behouden blijven voor het gemeentehuis. Aan de overkant is al van bij de sloping van het oude gemeentehuis sprake om op die plaats een zogenaamde vierde wand te maken, en zo de centrumfunctie nog sterker te benadrukken. Om het dossier voor te bereiden heeft de gemeente er een ervaren studiebureau bijgehaald.  Er wordt gekozen voor een zogenaamde 'mededingingsprocedure met onderhandeling'. Om geen verplintering te krijgen worden beide projecten samen uitbesteed, waarbij de gemeente maximaal inspraak behoudt in de uiteindelijke plannen. 

Inspraak

Volgende maand moet de gemeenteraad groen licht geven aan de procedure. Daarna wordt de opdracht uitgeschreven, het schepencollege wil alleen ontwikkelaars met ervaring in grote projecten die werken met een architect met ervaring in grote projecten. Na de eerste ronde krijgen de inwoners inspraak en is het de bedoeling rekening te houden met hun behoeften en voorstellen voor kernversterking. Daarna zal een commissie drie projectontwikkelaars selecteren, althans in de hoop dat er voldoende indieners zijn. Die moeten dan hun projecten concreter maken waarna de onderhandelingen starten onder meer over de benutting van de openbare ruimte en de integratie van het Heldenplein.

Nog een jaar

Over zowat een jaar moet dan het definitieve project geselecteerd worden maar ook in de laatste fase wordt er actief gecommuniceerd met de bevolking. Eerst zal het project Molenbeemden worden gerealiseerd, in een tweede fase de strook tussen Heldenplein en Ringlaan. Op die plek denkt het schepencollege ook onder meer aan één of meerdere horecazaken. Maar de eerste spadesteek van beide projecten zal hoe dan ook niet meer voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn.77605