Transit_LAB heeft een nieuwe website

Transit_LAB heeft een nieuwe website

Transit_LAB, een coöperatieve onderneming die zich inzet voor de transitie naar een duurzame wereld, heeft een nieuwe website. Eén van de initiatiefnemers achter Transit_LAB is Heusdenaar Paul Boutsen. De organisatie werkt rond duurzaamheid  en vernieuwing met respect voor de waarde en nut van bijvoorbeeld bestaande gebouwen. Zo was de organisatie de afgelopen sterk actief rond het Limburgse mijnpatrimonium. Ze heeft in de loop der jaren heel wat ervaring opgebouwd en wil die gebruiken om elders te adviseren.  "We geven advies en (her-)organiseren wat nodig is. Transit_LAB werkt als consulent, procesbegeleider en als ‘laboratorium’: leren door te doen. En ‘activisme’ is ons niet vreemd", zo stellen ze zelf. Transit_LAB is een door de Federale overheid erkende ‘sociale onderneming’: het maatschappelijk doel heeft voorrang op financiële winst voor de aandeelhouders. Ook zijn nog andere bedrijven, verenigingen of zelfs overheidsorganisaties welkom om aandeelhouder te worden en zo mee te beslissen: elke aandeelhouder heeft één stem.80180