Toost op de gezondheid (8)

Toost op de gezondheid (8)

Bruin Smeyers is duidelijk in een relativerende stemming.66525