Toezicht op rotondes

Van 1 juni tot en met 5 juli zullen de Limburgse politiekorpsen extra toezicht houden op rotondes. Het gaat om een provinciale thema-actie. Enerzijds zullen fietsers en automobilisten met folders gesensibiliseerd worden over het correct en veilig nemen van een rotonde. Anderzijds komt er ook een repressief luik, daarbij wordt gecontroleerd of de automobilisten de regels naleven. Uit onderzoek is immers gebleken dat de aanleg van rotondes het aantal botsingen tussen auto's vermindert, maar dat wel meer fietsers worden aangereden, en vaak met ernstiger gevolgen.2628