Toetertochtoe wil maatschappelijke discussies

Toetertochtoe wil maatschappelijke discussies

Vanmorgen is Toetertochtoe voorgesteld, een groepje inwoners dat iedereen zoveel mogelijk wil betrekken bij het maatschappelijk leven in Heusden-Zolder. Ze proberen iedereen te mobiliseren om deel te nemen aan discussies rond thema's of zelf onderwerpen aan te brengen. Via Facebook lanceert Toetertochtoe discussies, uitwisselingen van ideeën, thema's, ... maar evengoed items die door andere inwoners worden aangebracht. Als een thema sterk blijkt te leven, dan worden daarrond infovergaderingen, overleg, acties, ... georganiseerd. De initiatiefnemers zijn 6 inwoners van divers pluimage, met verschillende achtergronden maar die hun engagement voor de lokale samenleving delen. Ze vinden dat iedereen een stem moet krijgen en dat ook thema's waarvoor weinig belangstelling bestaat, moeten aangekaart worden. Toetertochtoe wil zeker niet in de plaats komen van de dorpsraden, maar ermee samenwerken en waar nodig problemen boven het niveau van het dorp' uit tillen. Toetertochtoe beoogt geen toekomst als politieke partij, maar zal wel met de politiek in dialoog gaan. Zo zal op 31 december om 5 voor 12 op de Facebookpagina een eerste artikel gelanceerd worden over de continuïteit van het beleid. Nadienn volgt ook een website.18083