Tip van de Bib: Stijn De Paepe

Tip van de Bib: Stijn De Paepe

Stijn De Paepe schreef tussen 2016 en 2021 ongeveer 1500 'dagverzen' voor de krant De Morgen, samen met nog een hele reeks twittergedichten. Daarin nam hij de actualiteit op sublieme wijze op de korrel. Hij maakte als het ware cartoons met verzen en kwatrijnen en werd daarom ook wel eens de Vlaamse Drs. P genoemd. Hij overleed op de palindroomdag 22 02 2022.

Voor deze bundel 'De mooiste dagverzen' maakte zijn vriend Said Bataray een selectie van de mooiste verzen. Meteen ook een mooie tip voor de gedichtendag.76506