Theo Dirix laat Andreas Vesalius nooit los

Theo Dirix laat Andreas Vesalius nooit los

Theo Dirix gaf vanavond in de bibliotheek een bevlogen lezing over Andreas Vesalius en de Vlaamse Canon. Hij situeerde eerst Vesalius als belangrijke anatoom, die in zijn korte leven - 31 december 1514 - 15 oktober 1564 - nog zoveel meer betekenis had, als geneesheer van Karel V en diens zoon Filips II, maar ook als pionier in de didactiek, diplomaat, pelgrim, ... Hij was geboren in Brussel, en stierf op Zakynthos op een ogenblik dat hij van een pelgrimsboot stapte. In de Canon van Vlaanderen komt hij slechts voor als bijzin in een hoofdzin over Simon Stevin. Maar volgens Theo Dirix vormt hij samen met Copernicus het tweetal dat in de 16de eeuw voor een wetenschappelijke revolutie zorgde. Toch is hij nog te weinig bekend en gewaardeerd, zoals blijkt uit de Vlaamse Canon, die het trouwens bij velen moet ontgelden, niet zozeer omwille van er in staat, maar vooral om wat hij niet vermeldt. Maar in 2014 heeft ons land de herdenking van zijn 500ste verjaardag gebruikt om aan diplomatieke promotie te doen, Theo mocht een congres organiseren en wereldwijd lezingen gaan geven over Vesalius. Theo had ook enkele kunstwerken en een gedenkplaat bij die hij volgende week meeneemt naar Griekenland om er een plaats in een museum te geven. Hij deed vanavond ook uit de doeken hoe hij op Zakynthos blijft speuren naar het graf van de anatoom dat door aardbevingen is weggewist. En hoe moeilijk die zoektocht ook is, Theo is nog niet van plan die op te geven. Wie weet, komt Vesalius zo toch nog wat uitgebreider in de Vlaamse Canon, ook al is het dan de online versie.79520