TAU ging op zoek naar een leefbare wereld

TAU ging op zoek naar een leefbare wereld

Tau Franciscaanse Spiritualiteit hield in de kerk van Berkenbos een inspiratiedag rond Moeder Aarde. Karel Malfliet van Ecokerk situeerde de milieuproblemen vanuit een spirituele en wetenschappelijke invalshoek. Hij verwees ook naar het akkoord van Parijs en de klimaatconferentie in Glasgow. Daarna belichtten vertegenwoordigers van lokale vrijwilligersorganisaties hoe zijn werken aan een leefbare gemeenschap. Diaken Ward Ceyssens had het over de opvang van vluchtelingen en over de dialoog met andere levensbeschouwingen. Paul Coolen van Toekomst Telt pleitte voor meer burgerparticipatie terwijl Julien Maebe de voordelen van dorpstuintjes in de kijker zette. Elian Pergola, oud-leerling van het college en ambassadeur van de Warmste Week, kwam vertellen welke initiatieven we mogen verwachten in de toekomende periode. (foto's Ludo Deleux)71366