't Leven kan hard zijn

't Leven kan hard zijn

Plezant zullen ze 't niet vinden, net nu het weer even wat zachter is. Maar de ophokplicht geldt voor iedereen, dus ook voor dit koppeltje kiekens. (foto Marcel Gybels)30170