't Es nie te kiere vanne hitst

't Es nie te kiere vanne hitst

's Nachs doen vool minse gien oeg touw omdat het nie te kiere es vanne hitst. Nie te kere wil dus zeggen: 'Niet uit te houden' in dit gaval van de hitte.40609