Sultan Ahmet moskee is erkend

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft vandaag 8 moskeeën erkend, waaronder de Turkse Sultan Ahmet in de Paquaylaan. Samen met de Dyanet-moskee in de Valentinusstraat heeft Heusden-Zolder nu twee erkende islamitsche gemeenschappen, op een totaal van 15 in Vlaanderen. De islam werd al in 1974 als godsdienst erkend, maar de eerste moskeeën zijn pas twee jaar geleden erkend. Daarvoor moet een hele procedure gevolgd worden. Zo moet eerst een voordracht gebeuren door de Moslimexecutieve. Daarnaast moet aan een reeks voorwaarden voldaan zijn: het Nederlands als administratieve voertaal, iedereen die handelt in strijd met de grondwet of de rechten van de mens moet geweerd worden, de imam moet voldoen aan de inburgeringsplicht, er moet een band zijn met de lokale gemeenschap en de vereniging moet een financieel plan kunnen voorleggen. Een erkenning heeft heel wat voordelen: wedden en pensioenen van de imam worden - net als de pastoors - betaald door het ministerie van Justitie, de Vlaamse overheid subsidieert 30 procent van de bouwkosten van de moskeeën en de provincie draagt bij in de eventuele tekorten op de rekeningen. De provincie moet ook voorzien in een woning of huisvestingstoelage voor de imam.

2480