Springplank maakt deel uit van taalnetwerk

Sinds september werkt de Lerarenopleiding van hogeschool UCLL met 11 Limburgse basisscholen om de taalvaardigheid van zo’n 4000 kinderen te verhogen. Met steun van de provincie zet het project TO-taal een netwerk op tussen deze scholen, waarin leerkrachten, directies en zorgcoördinatoren uit het gewoon en buitengewoon onderwijs samenkomen om het onderwijs sterker te maken. Zowat een jaar geleden maakte ook onderwijsminister Crevits duidelijk dat ze het Limburgse onderwijs wou ondersteunen, maar dat het initiatief wel van de Limburgers zelf moest komen. Daarop heeft de UCLL ‘TO-taal’, gelanceerd. De Springplank uit Heusden-Zolder was één van de eerste scholen die zich inschreven. Dat gebeurde allemaal lang voor de veelbesproken Staten-Generaal voor het Limburgse onderwijs. De focus ligt op taal omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat wie goed zijn taal beheerst ook beter wiskunde en wetenschappen leert. Tegelijk wordt het taalbeleid verbonden aan thema’s als kansarmoede, diversiteit en verwachtingen van leerkrachten. En er wordt naar gestreefd om leerlingen, ouders, leerkrachten en directie samen verantwoordelijk te maken.29659