Sorteergedrag aan huis alsmaar beter

Sorteergedrag aan huis alsmaar beter

De Limburgers en Diestenaren sorteren alsmaar beter. Dat blijkt uit de afvalcijfers van 2023 die Limburg.net vandaag heeft bekendgemaakt. Na een wispelturige corona-periode, stabiliseert het gemiddeld aantal kilogram afval per inwoner opnieuw, terwijl de selectieve inzameling duidelijk haar vruchten afwerpt. Er is 6% meer gft opgehaald, 24% meer keukenafval en 24% meer tuinafval dan in 2022.  Kris Somers, directeur van Limburg.net: “Na twee jaar zien we dat de verwachtingen van Optimo worden ingelost. Afval wordt steeds meer apart ingezameld. Daarnaast rijden onze afvalwagens minder kilometers en verbruiken we minder brandstof. Dit betekent minder uitstoot van CO2 en fijnstof én minder verkeer in de woonwijken.” 

Kwart meer keuken- en tuinafval

Limburg.net ziet een lichte stijging van 2% in het aantal kilogram huisvuil bij de ophalingen aan huis. Die toename is deels te verklaren door de bevolkingsgroei, waardoor het gemiddeld aantal kilogram huisvuil per inwoner vrij stabiel blijft. De hoeveelheden apart opgehaalde afvalsoorten (5% meer pmd, 6% meer gft, 24% meer keukenafval, 24% meer tuinafval dan in 2022) stijgen aanzienlijk. Dat wijst op een beter sorteergedrag.

En dat wordt ook bevestigd in de recyclageparken. Ook daar wordt in het totaal meer afval ingezameld, maar er wordt in verhouding meer selectief gesorteerd. Zo worden kleinere afvalsoorten als kaarsvet of kurk, die vroeger vaak bij het huisvuil werden gegooid, vaker apart gesorteerd. Ook matrassen en treinbielsen vinden vaker hun weg naar de juiste container in het recyclagepark. (foto Limburg.net)80744