Sociale en brandweerwoningen tegenover kazerne

Op donderdag 30 augustus om 19 uur buigt de gemeenteraad zich over 23 punten. Daarbij ook de beslissing om een verkavelingsaanvraag in te dienen voor het stuk grond op de hoek Geenrijt-Koerselsebaan, tegenover de brandweerkazerne. Een landmeter heeft daarvoor een rooilijnplan en verkavelingsplan opgemaakt. Het gaat om 6 loten. Vier loten zullen gebruikt worden om brandweerwoningen te bouwen, op het vijfde wil de Kantonnale Bouwmaatschappij sociale woningbouw realiseren en het zesde lot tenslotte dient om in de toekomst infrastructuur voor de treinhalte en de bussen aan te leggen.11192