Snoeiwerken voor zichtbaarheid Terlaemenlaan

Snoeiwerken voor zichtbaarheid Terlaemenlaan

De veiligheidssituatie op het nieuwe, dubbelrichtingsfietspad op de Terlaemenlaan, heeft al wat stof doen opwaaien. Zeker na een recent fietsongeval. Eind vorige maand werd de situatie ter plekke bekeken met afvaardigingen van de dorpsraden Boekt en Viversel, het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente, het slachoffer van het ongeval en de fietsersbond. Daarbij bleek onder meer dat de zichtbaarheid op de hoeken met de Snelwegstraat en de Westlaan te wensen overliet. Dat euvel is al meteen aangepakt met snoeiwerken de voorbije dagen, zoals blijkt uit het filmpje dat de fietsersbond maakte. Er zijn nog punten van kritiek zoals de signalisatie, belijning en de verkeerssituatie in het algemeen, die zullen nog bekeken worden.76053