SFC-directie:'Gefundeerde en overlegde beslissing'

SFC-directie:'Gefundeerde en overlegde beslissing'

De directie van het Sint-Franciscuscollege heeft begrip voor de bezorgdheden van de ouders maar ze betreurt hun actie van deze namiddag. Ze herhaalt dat de beslissing om volgend schooljaar in het 1ste en 4de jaar te starten met het Digital Skills Boost project, sinds september veelvuldig doorgesproken is met alle interne en externe partners, ook met de oudervereniging. De bezorgdheden van de kansarmoede-organisaties zijn volgens haar beluisterd en de kritische opmerkingen en suggesties zijn meegenomen in de verdere uitwerking van het project. Ook in de schoolraad met daarin leerlingen, ouders, lokale gemeenschap, leerkrachten, directie en raad van bestuur, is het project voorgelegd.

"Het Sint-Franciscuscollege beseft dat de aankoop van een laptop door leerlingen een uitdaging is voor heel wat gezinnen. Niet alleen zullen de algemene kosten in de toekomst verder gedrukt worden door een besparingsplan (kopieën, bepaalde leermiddelen), maar ook het sociaal fonds van de school zal tussenkomen waar nodig. Via onderhandelingen met de firma’s garandeert de school ook de beste voorwaarden qua service en afbetaling. Zo maakt het Sint-Franciscuscollege zich sterk dat het de digitale kloof voor alle gezinnen kan dichten, niet alleen voor de financieel sterkeren. Ook andere Vlaamse scholen zijn daarin geslaagd." 

De directie benadrukt dat het Digital Skills Boost project de school in staat stelt om het leerrendement en de motivatie van elke leerling nog verder te verhogen dankzij leertrajecten op maat. "In tegenstelling tot wat de actievoerders beweren, is het gebruik van de laptop in gedifferentieerde leertrajecten dus zeker geen vrijblijvend of eenmalig gebeuren. Wel is het zo dat in het Sint-Franciscuscollege traditionele leskwaliteit verzoend wordt met de realiteit van digitale innovatie in de 21ste eeuw. We blijven ook constructief in dialoog met alle belanghebbenden."45081