Scoutslokaal zorgt voor meerderheidsdiscussie

Niet alleen het masterplan voor het mijnterrein zorgde voor gehakketak op de gemeenteraad, ook de nieuwe scoutslokalen voor Bolderberg werden niet op hoera ontvangen, zij het dat deze keer de kritiek kwam uit de meerderheid, namelijk van Simonne Janssens-Vanoppen van de NVA. Het dossier van het soutslokaal sleept al zeker tien jaar aan, Schepen van jeugd Dirk Schops heeft het bouwdossier nu uiteindelijk rond gekregen. Maar Simonne Janssens-Vanoppen wilde het maar goedkeuren als er ook een lift komt in het gebouw, nu is er alleen een trap voorzien terwijl twee scouts in een rolstoel zitten. Burgemeester Claes wees erop dat de trap voorzien is om later een traplift te installeren, maar dat nu de scouts niet langer moeten wachten. Er zal in de toekomst met een budgetwijziging toch een lift worden besteld, kwestie van de lieve vrede in de meerderheid te bewaren,3210