Schrikdraad en nadar tegen varkens op kerkhof

Schrikdraad en nadar tegen varkens op kerkhof

Er komen extra maatregelen tegen de everzwijnenplaag. Vorige week heeft burgemeester Mario Borremans al samengezeten met Natuur en Bos, Limburgs Landschap en de Wildbeheerseenheden. Daar is al afgesproken dat Limburgs Landschap op zijn gebieden meer varkens zou laten afschieten, het gaat dan vooral om de regio Berkenbos-Lindeman. Uiteraard kan er lang niet op alle plaatsen gejaagd worden, denk maar aan het kerkhof. Ook in de omgeving Aanhofstraat is de toestand erg, daar is een andere jachtvereniging bevoegd en ook zij is gevraagd om de zwijnen zoveel mogelijk terug te drijven.

Aan het kerkhof van Berkenbos waren al doeken met een afstotend geurmiddel aangebracht, dat heeft niet kunnen beletten dat de evers toch de omheining nog hebben open gewrongen. Vandaag is een 7-tal personeelsleden aan de slag om het kerkhof zoveel mogelijk te herstellen. En er komen bijkomende maatregelen. Zo komt er een schrikdraad met stroom rond de omheining van het kerkhof. Bovendien wordt aan de toegang ook nadarhekken geplaatst, dat wordt 's morgens opengezet en 's avonds weer dichtgezet.35564