Schoolomgeving Eversel wordt veiliger gemaakt

Schoolomgeving Eversel wordt veiliger gemaakt

De Springplank Eversel is als volgende school aan de beurt voor een scholenplan. Daarmee wil het gemeentestuur de schoolomgevingen veiliger maken op maat van de leerlingen en de fietsers. Via de Route2School app bezorgden ouders en de ouderraad van de school heel wat bruikbare input. Er was een heel participatietraject opgezet met leerlingen, ouders, buren, enz. maar de coronacrisis besliste daar anders over. Daarom heeft de dienst mobiliteit het over een andere boeg gegooid en een aantal kleine, maar dringende ingrepen uitgewerkt. Die kunnen later, als de maatregelen het toelaten, mee geëvalueerd worden in een nieuw participatietraject. Zo zijn een aantal gevaarlijke, dwarse parkeervakken in de buurt van de schoolpoort geschrapt, om de autovrije wachtzone een stuk ruimer te maken. Het knelpunt van de stilstaande bus van de buitenschoolse opvang op de fietssuggestiestrook wordt ook aangepakt. In overleg met alle betrokkenen wordt een bushaven ingericht buiten de rijweg. Op de website van de gemeente staat een plannetje. Alles wordt ingericht met voorlopige materialen zoals belijning en paaltjes, om te testen of deze oplossing later definitief kan worden. 

67282