Schepen: 'Nieuwe locatie voor Beekbeemden zoeken'

"Er is geen sprake van dat we de toekomst van het gemeentelijk basisonderwijs als dusdanig in vraag stellen," dat zegt schepen van onderwijs Marleen Hoydonckx in een reactie op het persbericht daarover van de N-VA-oppositie. "Het is inderdaad zo dat het punt op de agenda van die werkgroep staat, maar het gaat om de vraag die we stellen over de toekomstige locatie. We hebben de mensen van Beekbeemden een oplossing op termijn beloofd voor hun gebouw met alle vochtproblemen die er zijn op de huidige locatie. We hebben een dossier ingediend en daarin is afgesproken dat we begin 2016 een architect moeten hebben." Daarom wordt in eerste instantie op zoek gegaan naar alternatieve vestigingsplaatsen. Volgens Marleen Hoydonckx gaat het op dit moment om twee plaatsen: de site waar op termijn cultuurcentrum Muze verdwijnt en een locatie in de Acht Meilaan. "Maar het is niet uitgesloten dat ook nog wel ergens een andere plaats in beeld komt, in ieder geval willen we daar werk van maken."22546