Schadegevallen melden aan de gemeente

Schadegevallen melden aan de gemeente

De gemeente wil het noodweer van dinsdagavond als ramp laten erkennen. De eerste contacten daarvoor zijn gelegd met de provincie en de omliggende gemeenten. Om die aanvraag bij binnenlandse zaken te ondersteunen, zijn er zoveel mogelijk schadegevallen en concrete gegevens nodig. Burgemeester Sonja Claes roept de inwoners van Bolderberg op om telefonisch contact op te nemen met de gemeente en een raming door te geven van de schade, want een globaal bedrag is belangrijk bij de erkenningsaanvraag. De bewoners krijgen ook de raad zoveel mogelijk de schade op foto vast te leggen en de verzekering te contacteren. Een eventuele tussenkomst van het rampenfonds komt er pas nadat de afrekening van de verzekering is gebeurd. De gemeente moet nu binnen de 5 dagen een dossier opmaken, dan wordt een procedure gestart vanuit de provincie, maar de effectieve erkenning door binnenlandse zaken kan nog maanden op zich laten wachten. Donderdagmorgen krijgen de inwoners van Bolderberg een brief met alle informatie.2946