Regenboogzebrapad ligt in Guido Gezellelaan

Regenboogzebrapad ligt in Guido Gezellelaan

In de Guido Gezellelaan is vanmiddag het regenboogzebrapad op de weg gespoten. Het is de bedoeling in minstens elke Limburgse gemeenten zo'n regenboogpad op een gewestweg aan te brengen. De kleuren van de regenboogvlag willen aandacht vragen voor diversiteit en acceptatie van iedereen die anders geaard is. (foto Julien Maebe)75143